Disclaimer     van CIG

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten.

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop CIG omgaat
met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens
die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in
Nederland van kracht is.

CIG kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. CIG heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van CIG. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarde dat u de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden. De CIG merknamen en de CIG logo's op deze website zijn handelsmerken van CIG en staan als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid
Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over CIG en haar producten en diensten en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op de website is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie kan zonder kennisgeving en op ieder moment worden veranderd. CIG kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Om volledigheid of juistheid te verifiëren dient u contact met ons op te nemen.

CIG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan CIG door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.cig.nl of www.werkenbijcig.nl domein liggen. CIG is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat CIG deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie
CIG wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die CIG via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie zoals uiteengezet in het Privacy Statement van CIG, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan CIG via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan CIG een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het CIG vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Heeft u nog vragen op opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met CIG op via info@cig.nl.

blijf op de hoogte

Staat er nu geen passende vacature op onze site?

Meld je dan aan voor de jobalert en ontvang

onze nieuwste vacatures.

Maak jobalert aan

contact met CIG / RecruitNow

Hogeweg 182
3815 LZ Amersfoort

Telefoon: +31 (0)88 524 55 24
Website: www.recruitnow.nl 

Neem contact op